OM OSS

QTS står för förkortning för Qualified Technical Solutions, och det är just det vi vill göra. Vi vill ta fram automationslösningar som maximerar energibesparingen samt optimerar klimatet inom fastigheter.
Vi arbetar till största delen som samarbetspartner till olika företag som erbjuder slutkunder energilösningar, där vi står för den tekniska kompetensen inom automation. En del av våra kunder är också slutkunder, där vi då levererar samtliga delar inom entreprenaden.

Historia

QTS Sweden grundades 2011 som ett dotterbolag till Qetar AB. Inom koncernen fanns sedan tidigare installation av fastighetsautomation. Behovet av ingenjörsdelen i entreprenaderna växte, och QTS kompletterade därmed upp koncernen med programmering och konstruktion.
QTS växte snart och kunde därmed ta in externa kunder och erbjuda dom samma tjänster eller även ta hela entreprenaden som totalentreprenör.
Grundarnas ursprungsidé var att erbjuda automation både inom fastigheter och industri. Dock blev arbetstrycket i starten så högt att industridelen sköts på framtiden.
Arbetet i QTS har alltid präglats av stort entreprenörskap och stort eget ansvar. Alla medarbetare har till stor del arbetat självständigt och i den kreativ miljö man tillsammans skapat. Förståelse och ansvar för sin egna leverans är grundläggande i företaget.
I denna kreativa miljö har nya innovativa lösningar tagits fram till många nöjda kunder och QTS har idag vuxit till en respekterad aktör inom sin bransch.

LEVERANTÖRER

Beckhoff Sverige

Implementerar öppna styrsystem inom automation baserad på PC-kompatibel styrteknik. Inom det breda produktspektrat finns allt från industriella PC, fältbusskomponenter till automationsmjukvaran TwinCAT.
http://www.beckhoff.se

Borås Elskåp

Borås Elskåp levererar apparatskåp för fastighetsautomation.
www.boraselskap.se

Elektro Relä AB

Tillverkning och försäljning av egna elektroniska konstruktioner för styr och övervakning.
www.erab.com

Malthe Winje Automation AB

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations och installationsprodukter på den svenska marknaden.
http://www.malthe-winje.se

Regin

Regin arbetar med tre kundkategorier: systemintegratörer, installatörer och OEM-kunder. Regin tar inga systemprojekt i egen regi. Istället arbetar de nära vårt nätverk av integratörer som svarar för planering, installation, driftsättning och underhåll
http://www.regincontrols.com/sv-SE/hem/

Belimo

Ledande tillverkare och leverantör av ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar.
http://www.belimo.se

Calectro

Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilations- aggregat samt CO2- och brandsäkerhet
www.calectro.se

Fidelix Sverige AB

Marknadsför och säljer Fidelix system för husautomation. Systemen bygger på PC-Baserad styrning och inbyggt webgränssnitt för visualisering.
http://www.fidelix.se

Ouman

Reglersystem för uppvärmning, tappvarmvatten och luftkonditionering.
http://www.ouman.se

Schneider Electric

Med sina fyra starka varumärken Merlin Gerin, Telemecanique, Modicon och Square D erbjuder Schneider Electric världen över innovativa lösningar för elkraftsdistribution och industriell automatisering.
http://www.schneider-electric.se

Beijer Electronics

Är en av Nordens största leverantörer av industriautomation. I produktprogrammet ingår programmerbara styrsystem, I/O system, operatörsterminaler, HMI-system, frekvensomriktare, robotar, servosystem och visionsystem.
http://www.beijer.se

E3

ControlE3 Control levererar apparatskåp för fastighetsautomation.
www.e3control.se

Honeywell

Tillverkare och leverantör av styrsystem för fastighetsautomation.
http://www.honeywell.se

Produal AB

Utvecklar, tillverkar och säljer standardprodukter som passar ihop med de flesta kända styr och reglerfabrikat på marknaden.
http://www.produal.se

Siemens

Tillverkar och säljer produkter för styrning och reglering av värme och luftbehandling.
http://www.siemens.se

REFERENSKUNDER

 Nedan föjer ett axplock av våra referenskunder

FACEBOOK FLÖDE

Facebook reports: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN

KONTAKTA OSS

Contact Form

Top